Howdy 100 Days Of School Cowboy Teacher Student Ki Holiday Stocking โดย Imelde - Artistshot (2024)

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการซื้อ/การส่งคืนผลิตภัณฑ์ด้วย Artist Shot

ข้อเสนอที่เสนอบน Artist Shot และร้านค้าพันธมิตรบนเว็บไซต์ให้บริการตามคำขอที่ไม่ผูกมัดแก่ลูกค้าในการซื้อคำสั่งซื้อด้วย Artist Shot

เมื่อกรอกใบสมัครสั่งซื้อและส่งคำขอซื้อ "ผลิตภัณฑ์" บนเว็บไซต์ Artist Shot ผู้ซื้อจะยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพันสำหรับสัญญาการขายผลิตภัณฑ์เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ผู้ซื้อจะได้รับอีเมลพร้อมการยืนยันคำสั่งซื้อ อีเมลนี้จะตรวจสอบและจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่า Artist Shot ได้รับคำสั่งซื้อของตนเท่านั้น และไม่ได้แนะนำให้มีการอนุมัติข้อเสนอ สัญญาจะได้รับการยอมรับและมีผลเมื่อ Artist Shot จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อไปยังผู้ซื้อ และยืนยันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อในอีเมลฉบับที่สอง

สัญญาจะสิ้นสุดลงพร้อมกับการส่งมอบทั้งหมดไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้โดยผู้ซื้อแก่ Artist Shot Artist Shot จะพยายามเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยธุรกรรมทดแทนที่เหมือนกัน หากเกิดการหยุดชะงักในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ หาก Artist Shot ไม่สามารถรวมผลิตภัณฑ์ที่ไม่พร้อมจำหน่ายได้ในกรอบเวลาทางธุรกิจ ผู้ซื้อจะต้องได้รับแจ้งทันทีเกี่ยวกับการไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการ หากผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว การชำระเงินจะได้รับคืน

Artist Shot ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ Artist Shot อาจยกเลิกคำสั่งซื้อหากเชื่อว่าละเมิดข้อตกลงนี้หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใด ๆ หรือกฎหมายใด ๆ คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซื้ออาจถูกยกเลิกแม้ว่าจะได้รับการยืนยันและลูกค้าได้ชำระเงินแล้วก็ตาม เราสงวนสิทธิ์นี้ไว้จนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ หากการยกเลิกดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้ว จำนวนเงินที่เรียกเก็บจะถูกคืนกลับไปยังบัญชีของลูกค้า

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Artist Shot โดยใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องหรือระบบ PayPal และไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกจึงจะซื้อสินค้าได้ ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้รับการแก้ไข ณ เวลาที่สั่งซื้อ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์จะถูกเรียกเก็บเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ

Artist Shot มีสิทธิ์ในการพึ่งพาบริการของบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือในการจัดการการชำระเงิน ในการผิดนัดชำระเงินจากลูกค้า Artist Shot มีสิทธิ์ในการโอนการเรียกร้องไปยังหน่วยงานทวงถามหนี้พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการจัดการการชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้/ลูกค้ามีหน้าที่ต้องระบุที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้อง Artist Shot จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ลูกค้าไม่ได้รับเนื่องจากที่อยู่ที่ให้ไว้สำหรับจัดส่งไปยัง Artist Shot ไม่ถูกต้อง

คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้เมื่อได้ส่งไปแล้ว เว้นแต่จะแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น เมื่อเริ่มการพิมพ์ผลิตภัณฑ์แล้ว จะไม่สามารถดำเนินการยกเลิกได้ คำสั่งซื้อจะเข้าสู่กระบวนการพิมพ์โดยเร็วที่สุดในวันเดียวกันหรือวันทำการถัดไปหลังจากมีการสั่งซื้อบนเว็บไซต์

การยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนเริ่มพิมพ์สามารถทำได้โดยมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (15%) ของยอดรวมคำสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมคำสั่งซื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประมวลผลงานศิลปะ การประมวลผลก่อนพิมพ์ และการเตรียมวัสดุ คำสั่งซื้อจะได้รับการประมวลผลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากวางลงบน Artist Shot

ไม่มีการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยนหลังจากพิมพ์คำสั่งซื้อและ/หรือจัดส่งแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของเรา และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับไม่ใช่สินค้าที่สั่งอย่างถูกต้องหรือได้รับความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากข้อผิดพลาดในส่วนของเราหรือผู้ขาย Artist Shot จะติดต่อผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนสินค้า หลังจากได้รับหลักฐานอันสมเหตุสมผลเกี่ยวกับปัญหาจากผู้ซื้อแล้ว หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Artist Shot ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับเพื่อแจ้งลักษณะของความเสียหาย และเพื่อจัดเตรียมการส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ/ลูกค้าจะต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่โดยผู้ขายได้รับการควบคุมและควบคุมโดยผู้ขาย และ Artist Shot จะไม่คัดกรองเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ คำที่สะกดผิด หรือสถานะโดยรวมของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ นโยบายการแลกเปลี่ยนใช้ไม่ได้กับเนื้อหา แต่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เท่านั้น

คุณเข้าใจว่าแม้ว่าเราจะมีข้อควรระวังที่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา แต่เนื้อหาอาจถูกโพสต์ในราคาหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรืออาจไม่มีอยู่จริง คุณเข้าใจและรับทราบว่าเราไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้เมื่อมีข้อผิดพลาดดังกล่าวอยู่ และขอแจ้งให้เรายกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยที่เราสามารถดำเนินการอื่นตามที่จำเป็นได้

สินค้าที่สั่งซื้อจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ลูกค้ากำหนดโดยผู้ให้บริการไปรษณีย์/จัดส่งที่เลือกโดย Artist Shot และลูกค้าจะชำระเงินในช่วงเวลาที่ซื้อ ค่าจัดส่งจะผันผวนตามขนาด น้ำหนัก ราคา และสถานที่จัดส่งของสินค้าที่สั่ง สินค้าที่สั่งจะถูกจัดส่งภายในไม่กี่วัน เวลาที่มาถึงของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่จัดส่ง มีบริการจัดส่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ คุณอนุญาตให้ Artist Shot ทิ้งและกำจัดผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนเกินเนื่องจากการคืนเงิน การพิมพ์ซ้ำ การฉ้อโกง การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายไม่ว่าในทางใดก็ตาม

Howdy 100 Days Of School Cowboy Teacher Student Ki Holiday Stocking โดย Imelde - Artistshot (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5789

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.